ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»

ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» website

Υπεύθυνη ΠΜΣ για το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.: Μαρία Ραγκούση, Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΠΜΣ: Χαράλαμπος Πατρικάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής


Το ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» διαμορφώνει ένα πεδίο συζήτησης και διεπιστημονικής επεξεργασίας σύγχρονων θεμάτων σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα με τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, το Πρόγραμμα ενθαρρύνει την εμπλοκή των φοιτητών σε πρακτική εργαστηριακή δουλειά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη μαθησιακού υλικού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (εκπαιδευτικό λογισμικό, οπτικοακουστικά προϊόντα, πολυμεσικές εφαρμογές). Επίσης το Πρόγραμμα υποστηρίζει ενεργά τη συνεργασία και την από κοινού δημιουργική εργασία.
Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226