Υποστήριξη πρωτοετών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υποστήριξη των πρωτοετών φοιτητών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα του Τμήματος εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Έχει διαπιστωθεί ότι το υπόβαθρο γνώσεων των εισαγομένων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων φοιτητών μας, ειδικά στα Μαθηματικά και στη Φυσική, διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο Λυκείου όπου φοίτησαν. Σημαντικές διαφορές εμφανίζονται, ωστόσο, και μεταξύ μαθητών που προέρχονται από τον ίδιο τύπο Λυκείου αλλά εισάγονται με διαφορετικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων.

Από την άλλη πλευρά, η φύση των σπουδών του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ως αποτέλεσμα της ίδια της φύσης του γνωστικού αντικειμένου της Ηλεκτρονικής, απαιτεί ένα επίπεδο ευχέρειας στη χρήση εννοιών, μεθόδων και εργαλείων λογισμικού Μαθηματικών και Φυσικής, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Έχει διαπιστωθεί ότι η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων στα δύο αυτά πεδία οδηγεί σε απογοήτευση, παρατεταμένες σπουδές, λιμνάζουσα φοίτηση και τελικά αύξηση του μέσου χρόνου αποφοίτησης. Στο παρελθόν φοιτητές έφτασαν στο σημείο να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους καθώς δεν διέθεταν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των μαθημάτων υψηλότερων εξαμήνων σε Μαθηματικά και Φυσική.

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

Για τους λόγους αυτούς το Τμήμα έχει από το 2012 θεσπίσει Φροντιστήριο Μαθηματικών και Φροντιστήριο Φυσικής για τους πρωτοετείς φοιτητές. Στόχος είναι η ομογενοποίηση του υπόβαθρου γνώσεων μεταξύ των πρωτοετών που προέρχονται από Γενικά και από Επαγγελματικά Λύκεια, ώστε να αποκτήσουν τα ίδια εφόδια για την αντιμετώπιση των μαθημάτων των υψηλότερων εξαμήνων. Τα Φροντιστήρια προσφέρονται από το 2013-14 σε προαιρετική βάση. Διδάσκουν σ΄ αυτά μόνιμοι και έκτακτοι καθηγητές με τα ίδια προσόντα όπως και στα κανονικά μαθήματα. Εντάσσονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, ώστε να μη συμπίπτουν με τα μαθήματα του τυπικού προγράμματος Α και Β εξαμήνων. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη λειτουργία τους κατά την Υποδοχή Πρωτοετών κάθε Σεπτέμβριο. Αν και η συμμετοχή μέχρι σήμερα δεν υπήρξε υψηλή, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσπάθεια αυτή έχει νόημα. Συνεπώς το Τμήμα επιδιώκει να συστηματοποιήσει την υποστηρικτική αυτή διαδικασία.

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

Από το 2015-16, και μετά από πρόταση της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε να μετατρέψει τα Φροντιστήρια σε υποχρεωτικά, για τους φοιτητές εκείνους που βαθμολογούνται χαμηλά σε ένα Διαγνωστικό Τεστ Επιπέδου Γνώσεων. Τα Φροντιστήρια παραμένουν προαιρετικά για τους φοιτητές που βαθμολογούνται αρκετά υψηλά στο Διαγνωστικό Τεστ. Η σχεδίαση των Διαγνωστικών Τεστ έγινε από τους διδάσκοντες των Μαθηματικών και της Φυσικής καθώς και των αντίστοιχων Φροντιστηρίων. Τα Διαγνωστικά Τεστ προσφέρονται μόνο ηλεκτρονικά, on-line, και μόνο από υπολογιστές μέσα στα εργαστήρια του Τμήματος, κάθε Σεπτέμβριο οπότε οι πρωτοετείς προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος για την εγγραφή τους. Έχουν μικρή διάρκεια (15-20 λεπτά) και βαθμολογούνται αυτόματα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ ο βαθμός αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία. Αν και από τη μορφή αυτή λειτουργίας των  Φροντιστηρίων δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία, το Τμήμα θεωρεί ότι η ωφέλεια των φοιτητών μέσα από αυτή τη διαδικασία θα είναι σημαντική.

 

Δείτε εδώ ένα δείγμα Διαγνωστικού Τεστ στα Μαθηματικά.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226