Σκοπός και Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Σκοπός του Προγράμματος

 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. παρέχει ένα σύγχρονο τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που αντιστοιχεί σε 240 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS και το οποίο με φροντίδα του Τμήματος ανανεώνεται τακτικά ώστε να αντιστοιχεί στις ανάγκες της κοινωνίας και της παραγωγής.

 

 • Σκοπός του προγράμματος είναι κατ’ αρχήν η παροχή σύγχρονων και υψηλού επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα της Ηλεκτρονικής και των εστιασμένων αλλά και διεπιστημονικών πεδίων εφαρμογής της, που στηρίζονται τόσο στη θεωρητική διδασκαλία όσο και στην πρακτική εργαστηριακή άσκηση. Πέραν της παροχής ενός στέρεου υπόβαθρου τεχνικών γνώσεων στο αντικείμενο, και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους συνείδησης.
 • Επιπλέον σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με την αιχμή της επιστήμης και της τεχνολογίας τόσο στα αμιγώς ηλεκτρονικά συστήματα όσο και στα σύνθετα συστήματα που περιέχουν ηλεκτρονική συνιστώσα, καθώς και να τους εισάγει σταδιακά στις ερευνητικές διαδικασίες του Τμήματος, ώστε να διασφαλιστεί η ετοιμότητα των αποφοίτων για ακαδημαϊκές σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου.
 • Τέλος, σκοπός του προγράμματος είναι η οργανωμένη διασύνδεση και αλληλεπίδραση με τις μονάδες παραγωγής ή / και παροχής υπηρεσιών στο αντικείμενο και με τους συναφείς επαγγελματικούς φορείς και η εμπλοκή τους στις διαδικασίες βελτίωσης του προγράμματος και της δια βίου εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται διαρκώς η θέση των αποφοίτων στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση δίνεται στην προετοιμασία της ευρωπαϊκής και διεθνούς επαγγελματικής προοπτικής των αποφοίτων, μέσα από προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών και διεθνών συνεργασιών.

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο/n απόφοιτος διαθέτει προχωρημένες θεωρητικές και αντικειμενικές γνώσεις στο πεδίο της Ηλεκτρονικής, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση των θεωριών, των αρχών και των εφαρμογών της. Ειδικότερα,

 

 • Γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί εφαρμόσει τις γνώσεις του σε αντικείμενα που αποτελούν την Γενική Υποδομή των σπουδών (Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτρονική Φυσική, Προγραμματισμός Η/Υ, Κυκλώματα, Μετρήσεις, Computer-Aided Design και Διασφάλιση Ποιότητας).
 • Χρησιμοποιεί τις γνώσεις αυτές ως βάση για να οικοδομήσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε αντικείμενα που αποτελούν την Ειδική Υποδομή των σπουδών (Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Διατάξεις, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, Αρχές Τηλεπικοινωνιών και Γραμμές Μεταφοράς, Μικροϋπολογιστές, Γραμμικά Συστήματα).
 • Τέλος, στα αντικείμενα Ειδικότητας του Ηλεκτρονικού Μηχανικού (Φίλτρα, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Μικροηλεκτρονική – VLSI, Ενσωματωμένα Συστήματα, Μικροκύματα, Κεραίες, Ραντάρ, Ραδιοζεύξεις, Οπτικές και Ασύρματες Επικοινωνίες, Κυκλώματα Ραδιοσυχνοτήτων, Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα, Κινητή Τηλεφωνία, Δίκτυα Δεδομένων και Διαδίκτυο, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνων, Εκπομπή Ραδιοτηλεοπτικού Ψηφιακού Περιεχομένου, Συστήματα Ήχου, Αισθητήρες και Ενεργοποιητές, Αυτόματος Έλεγχος, Μικροελεγκτές, PLC και Ευφυή Συστήματα), ο/η απόφοιτος πραγματοποιεί τη σύνδεση και κριτική αφομοίωση των επιμέρους γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθημάτων γενικής και ειδικής υποδομής σε ένα συνεκτικό σώμα προσανατολισμένο στην αιχμή της επιστήμη της Ηλεκτρονικής.

 

Ο/η απόφοιτος κατέχει προχωρημένες νοητικές και πρακτικές δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να επιδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στα εξειδικευμένα πεδία των αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών συστημάτων, των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των δικτύων επικοινωνίας και δεδομένων. Αναλύει τα προβλήματα αυτά και συνθέτει λύσεις υπό δεδομένες προδιαγραφές ή/και περιορισμούς, επιλέγοντας την εκάστοτε προσφορότερη μέθοδο ή εργαλείο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και συνδυάζοντας μεθόδους, εργαλεία και προσεγγίσεις από όλα τα διδαχθέντα αντικείμενα. Επιπλέον είναι σε θέση να ελέγχει την καλή λειτουργία και να αξιολογεί τις επιδόσεις των λύσεων που αναπτύσσει.

 

Ο/η απόφοιτος διαθέτει υψηλού επιπέδου ικανότητες, τόσο εντός της ειδικότητας του Ηλεκτρονικού Μηχανικού όσο και «οριζόντιες». Συγκεκριμένα,

 

 • Είναι σε θέση να εξειδικεύει την εκάστοτε λύση που αναπτύσσει με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις προδιαγραφές που θέτει το περιβάλλον λειτουργίας (όπως low power / energy-aware / all-analog / low cost / interior or exterior spaces / remote / full- or semi-automated design, κλπ.).
 • Έχει την απαιτούμενη αυτονομία ώστε να εργάζεται ατομικά αλλά και την υπευθυνότητα ώστε να λειτουργήσει στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας, να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής του Ηλεκτρονικού Μηχανικού.
 • Εντοπίζει και διαχειρίζεται τις προσωπικές και επαγγελματικές μαθησιακές του ανάγκες, ενώ επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων συνεργατών του, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα την προσήλωσή του στο στόχο της δια βίου μάθησης.
 • Έχει την ωριμότητα για κριτική θεώρηση της επιστήμης και του επαγγέλματος του Ηλεκτρονικού Μηχανικού εντός του κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί και επίγνωση της επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

 • Τήλ: +30-210-538-1225
 • Fax: +30-210-538-1226