Εργαστήρια

Πρώτο Εξάμηνο

 

 1. Φυσική
 2. Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική 
 3. Δομημένος προγραμματισμός

 

Δεύτερο Εξάμηνο

 

 1. Ηλεκτρονικά Ι
 2. Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
 3. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
 4. Τεχνολογία Εξαρτημάτων & Σχεδίαση PCB
 5. Μετρήσεις

 

Τρίτο Εξάμηνο

 

 1. Ηλεκτρονικά ΙΙ
 2. Διαχείριση έργων – CAD & Κατασκευή
 3. Αρχιτεκτονική & Οργάνωση Μικροϋπολογιστών Ι
 4. Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

 

Τέταρτο Εξάμηνο

 

 1. Σχεδίαση Η/Ν Κυκλωμάτων RF
 2. Αρχιτεκτονική & Οργάνωση Μικροϋπολογιστών ΙΙ
 3. Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
 4. Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
 5. Γραμμές Μεταφοράς

 

Πέμπτο Εξάμηνο

 

 1. Στοχαστικά Σήματα και Συστήματα
 2. Ηλεκτρονικά Φίλτρα
 3. Η/Ν Ισχύος
 4. Ψηφιακή Επεξεργασίας Σήματος

 

Έκτο Εξάμηνο

 

 1. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 2. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 3. Κεραίες – Ραδιοζεύξεις – Ραντάρ

 

Επιλογή 2 από τα παρακάτω

 

 1. Η/Ν Μετρήσεις – Αισθητήρια & ΗΜΣ
 2. Συστήματα Ήχου
 3. Οπτικές Επικοινωνίες
 4. Μικροηλεκτρονική - VLSI

 

Έβδομο Εξάμηνο

 

 1. Δίκτυα Η/Υ
 2. Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικ. Δίκτυα
 3. Μικροκύματα

 

Επιλογή 1 από τα παρακάτω

 

 1. Μικροελεγκτές – Ενσωματωμένα Συστήματα
 2. Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα

 

Επιλογή 1 από τα παρακάτω

 

 1. Συμπίεση & Κωδικοποίηση Δεδομένων
 2. Ευφυή Συστήματα Ελέγχου

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

 • Τήλ: +30-210-538-1225
 • Fax: +30-210-538-1226