Πρακτική Άσκηση

 

Οδηγός Πρακτικής Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι ένας καινοτόμος θεσμός ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας των τμημάτων Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα. Ως θεσμός σκοπεύει πρωτίστως στην επαφή των φοιτητών Α.Ε.Ι. με την παραγωγική διαδικασία, μέσω ενός μηχανισμού ο οποίος επιδιώκει την μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών ωφελειών για αυτούς.

 

Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και πραγματοποιείται σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, μονάδες παραγωγής, ή φορείς παροχής υπηρεσιών, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Η άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη. Παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εργασθούν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του φορέα υποδοχής, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των στελεχών του. Επίσης εκπαιδεύει τους φοιτητές στην εργασία σε ομάδες, τη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες για την από κοινού εκπόνηση συγκεκριμένου έργου, και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους μέσω διαδικασιών συνεργατικότητας

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου, εκπονείται τυπικά στο Η εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες ECTS. Δεν λαμβάνει βαθμό και συνεπώς δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου.

 

Στις υπόλοιπες επιλογές μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και οδηγίες για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., καθώς και χρήσιμους συνδέσμους σε σχετικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

 

Στο παρακάτω διάγραμμα ροής αποτυπώνονται τα βασικά βήματα που απαιτούνται για την έναρξη, την πραγματοποίηση και την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά εντός του Οδηγού Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. που διατίθεται εδώ ηλεκτρονικά.

 

 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226