1ο Εξάμηνο

 

 

#

       Μάθημα

Θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

1

Μαθηματικά Ι

ΜΓΥ-1

4

0

0

4

12

6

2

Φυσική

ΜΓΥ-2

4

0

2

6

14

7

3

Η/Ν Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

ΜΓΥ-3

4

0

4

8

16

7

4

Ηλεκτρικά κυκλώματα Ι

ΜΓΥ-4

4

0

0

4

12

6

5

Δομημένος προγραμματισμός

ΜΓΥ-5

2

0

2

4

8

4

 

Συνολικά

18

0

8

26

62

30

 

 

2ο Εξάμηνο

 

 

#

Μάθημα

θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

1

Μαθηματικά ΙΙ

ΜΓΥ-6

4

0

0

4

12

7

2

Ηλεκτρικά κυκλώματα ΙΙ

ΜΓΥ-7

2

0

2

4

8

4

3

Ηλεκτρονικά Ι

ΜΕΥ

4

0

2

6

14

7

4

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

ΜΓΥ-8

2

0

2

4

8

4

5

Τεχνολογία Εξαρτημάτων & Σχεδ. PCB

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

6

Μετρήσεις

ΜΓΥ-9

2

0

2

4

8

4

 

Συνολικά

16

0

10

26

58

30

 

 

3ο Εξάμηνο

 

 

#

Μάθημα

Θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

1

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ΜΓΥ-10

4

0

0

4

12

6

2

Ηλεκτρομαγνητισμός και Διάδοση Η/Μ Κυμάτων

ΜΓΥ-11

2

0

0

2

6

4

3

Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΜΕΥ

4

0

2

6

14

6

4

Διαχείριση Έργων - CAD & Κατασκευή

ΜΓΥ-ΔΟΝΑ

2

0

2

4

8

4

5

Αρχιτεκτονική και Οργάνωση Μικροϋπολογιστών I

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

6

Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

ΜΕΥ

4

0

2

6

14

6

 

Συνολικά

18

0

8

26

62

30

 

 

4ο Εξάμηνο

 

 

#

Μάθημα

Θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

1

Σχεδίαση Η/Ν Κυκλωμάτων RF

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

2

Σήματα, Συστήματα και Κυκλώματα

ΜΕΥ

4

0

0

4

12

7

3

Αρχιτεκτονική και Οργάνωση Μικροϋπολογιστών IΙ

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

4

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

5

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

6

Γραμμές Μεταφοράς

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

 

Συνολικά

16

0

10

26

58

30

 

 

5ο Εξάμηνο

 

 

#

Μάθημα

Θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

1

Στοχαστικά Σήματα και Συστήματα

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

2

Ηλεκτρονικά Φίλτρα

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

3

Ηλεκτρονικά Ισχύος

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

4

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΜΕ

4

0

2

6

14

6

 

1 από τα παρακάτω 2:

             

5a

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΓΥ-ΔΟΝΑ

2

0

0

2

6

3

5b

Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία

ΜΕΥ

2

0

0

2

6

3

 

1 από τα παρακάτω 2:

             

6a

Βιοϊατρική Τεχνολογία

ΜΕΥ

2

2

0

4

6

3

6b

Δομές και Διαχείριση Δεδομένων

ΜΕΥ

2

2

0

4

6

3

 

Συνολικά

18

2

8

28

62

30

 

 

6ο Εξάμηνο

 

 

#

Μάθημα

Θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

1

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

2

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

3

Κεραίες - Ραδιοζεύξεις - Ραντάρ

ΜΕ

4

0

4

8

16

8

 

2 από τα παρακάτω 5

 

 

 

 

 

 

4

Η/Ν Μετρήσεις - Αισθητήρια & ΗΜΣ

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

5

Συστήματα Ήχου

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

6

Οπτικές Επικοινωνίες

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

7

Μικροηλεκτρονική - VLSI

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

8

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Ευφυή Δίκτυα

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά

16

0

12

28

60

30

 

 

7ο Εξάμηνο

 

 

#

Μάθημα

Θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

1

Δίκτυα Η/Υ

ΜΕ

3

0

2

5

11

6

2

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικ. Δίκτυα

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

3

Μικροκύματα

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 από τα παρακάτω 3

 

 

 

 

 

 

4

Μικροελεγκτές - Ενσωματωμένα Συστ.

ΜΕ

3

0

2

5

11

6

5

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα

ΜΕ

3

0

2

5

11

6

6

Ναυτιλιακά Ηλεκτρονικά & Επικοινωνίες

ΜΕΥ

3

0

2

5

11

6

 

1 από τα παρακάτω 3

 

 

 

 

 

 

7

Συμπίεση & Κωδικοποίηση Δεδομένων

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

8

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

9

Διαδίκτυο των Αντικειμένων

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

 

Συνολικά

16

0

10

26

58

30

 

 

8ο Εξάμηνο

 

 

#

 Μάθημα

 Θ

 Α

 Ε

 ΩΔ

ΦΕ

ECTS

1

Πτυχιακή εργασία

 

 

 

 0

40

20

 

 

 

 

 

 

 

 

(-)

Πρακτική άσκηση (δεν είναι μάθημα)

 

 

 

 40

20

10

 

Συνολικά

 

 

 

 40

60

30

 

 

Πίνακας προαπαιτούμενων - εξαρτώμενων μαθημάτων

 

  Προαπαιτούμενο μάθημα        →             Εξαρτώμενο μάθημα
1 Ηλεκτρονικά I Ηλεκτρονικά II
2 Ηλεκτρονικά II * Σχεδίαση ΗΝ κυκλωμάτων RF
3 Ηλεκτρικά κυκλώματα II Σήματα Συστήματα & Κυκλώματα
4 Η/Μ και διάδοση Η/Μ κυμάτων Μικροκύματα
5 Η/Μ και διάδοση Η/Μ κυμάτων Κεραίες - Ραδιοζεύξεις - Ραντάρ
6 Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων * Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
7 Σήματα Συστήματα & Κυκλώματα Ηλεκτρονικά Φίλτρα
8 Στοχαστικά Σήματα & Συστήματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

 

(*) Κατοχύρωση προαπαίτησης με βαθμό τουλάχιστον 4,00

(Μέσος σταθμικός όρος βαθμών Θεωρίας και Εργατηρίου, για τα μεικτά μαθήματα)

 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226