1ο Εξάμηνο

#

       Μάθημα

Θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

Ιστοσελίδα Μαθήματος

1

Μαθηματικά Ι

ΜΓΥ-1

4

0

0

4

12

6

 

2

Φυσική

ΜΓΥ-2

4

0

2

6

14

7

 

3

Η/Ν Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

ΜΓΥ-3

4

0

4

8

16

7

4

Ηλεκτρικά κυκλώματα Ι

ΜΓΥ-4

4

0

0

4

12

6

 

5

Δομημένος προγραμματισμός

ΜΓΥ-5

2

0

2

4

8

4

 

 

Συνολικά

18

0

8

26

62

30

 

Θ: Θεωρία (Ώρες)

Α: Ασκήσεις Πράξης (Ώρες)

Ε: Εργαστήριο (Ώρες)

ΩΔ: Ώρες Διδασκαλίας

ΦΕ: Φόρτος Εργασίας (Ώρες)

ECTS: Πιστωτικές Μονάδες

ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής

ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας

ΔΟΝΑ: Μάθημα Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας-Ανθρωπισμού

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226