Πίνακας Προαπαιτούμενων - Εξαρτώμενων μαθήματων

  Προαπαιτούμενο μάθημα        →             Εξαρτώμενο μάθημα
1 Ηλεκτρονικά I Ηλεκτρονικά II
2 Ηλεκτρονικά II * Σχεδίαση ΗΝ κυκλωμάτων RF
3 Ηλεκτρικά κυκλώματα II Σήματα Συστήματα & Κυκλώματα
4 Η/Μ και διάδοση Η/Μ κυμάτων Μικροκύματα
5 Η/Μ και διάδοση Η/Μ κυμάτων Κεραίες - Ραδιοζεύξεις - Ραντάρ
6 Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων * Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
7 Σήματα Συστήματα & Κυκλώματα Ηλεκτρονικά Φίλτρα
8 Στοχαστικά Σήματα & Συστήματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

 

(*) Κατοχύρωση προαπαίτησης με βαθμό τουλάχιστον 4,00

(Μέσος σταθμικός όρος βαθμών Θεωρίας και Εργατηρίου, για τα μεικτά μαθήματα)

 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226