3ο Εξάμηνο

#

Μάθημα

Θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

1

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ΜΓΥ-10

4

0

0

4

12

6

2

Ηλεκτρομαγνητισμός και Διάδοση Η/Μ Κυμάτων

ΜΓΥ-11

2

0

0

2

6

4

3

Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΜΕΥ

4

0

2

6

14

6

4

Διαχείριση Έργων - CAD & Κατασκευή

ΜΓΥ-ΔΟΝΑ

2

0

2

4

8

4

5

Αρχιτεκτονική και Οργάνωση Μικροϋπολογιστών I

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

6

Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

ΜΕΥ

4

0

2

6

14

6

 

Συνολικά

18

0

8

26

62

30

Θ: Θεωρία (Ώρες)

Α: Ασκήσεις Πράξης (Ώρες)

Ε: Εργαστήριο (Ώρες)

ΩΔ: Ώρες Διδασκαλίας

ΦΕ: Φόρτος Εργασίας (Ώρες)

ECTS: Πιστωτικές Μονάδες

ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής

ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας

ΔΟΝΑ: Μάθημα Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας-Ανθρωπισμού

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226