4ο Εξάμηνο

#

Μάθημα

Θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

Ιστοσελίδα Μαθήματος

1

Σχεδίαση Η/Ν Κυκλωμάτων RF

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

2

Σήματα, Συστήματα και Κυκλώματα

ΜΕΥ

4

0

0

4

12

7

 

3

Αρχιτεκτονική και Οργάνωση Μικροϋπολογιστών IΙ

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

 

4

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

 

5

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

 

6

Γραμμές Μεταφοράς

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

 

 

Συνολικά

16

0

10

26

58

30

 

Θ: Θεωρία (Ώρες)

Α: Ασκήσεις Πράξης (Ώρες)

Ε: Εργαστήριο (Ώρες)

ΩΔ: Ώρες Διδασκαλίας

ΦΕ: Φόρτος Εργασίας (Ώρες)

ECTS: Πιστωτικές Μονάδες

ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής

ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας

ΔΟΝΑ: Μάθημα Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας-Ανθρωπισμού

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226