5ο Εξάμηνο

#

Μάθημα

Θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

Ιστοσελίδα Μαθήματος

1

Στοχαστικά Σήματα και Συστήματα

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

 

2

Ηλεκτρονικά Φίλτρα

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

 

3

Ηλεκτρονικά Ισχύος

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

 

4

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΜΕ

4

0

2

6

14

6

 

1 από τα παρακάτω 2:

               

5a

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΓΥ-ΔΟΝΑ

2

0

0

2

6

3

 

5b

Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία

ΜΕΥ

2

0

0

2

6

3

 
 

1 από τα παρακάτω 2:

               

6a

Βιοϊατρική Τεχνολογία

ΜΕΥ

2

2

0

4

6

3

 

6b

Δομές και Διαχείριση Δεδομένων

ΜΕΥ

2

2

0

4

6

3

 

 

Συνολικά

18

2

8

28

62

30

 

Θ: Θεωρία (Ώρες)

Α: Ασκήσεις Πράξης (Ώρες)

Ε: Εργαστήριο (Ώρες)

ΩΔ: Ώρες Διδασκαλίας

ΦΕ: Φόρτος Εργασίας (Ώρες)

ECTS: Πιστωτικές Μονάδες

ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής

ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας

ΔΟΝΑ: Μάθημα Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας-Ανθρωπισμού

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226