6ο Εξάμηνο

#

Μάθημα

Θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

Ιστοσελίδα Μαθήματος

1

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

 

2

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

3

Κεραίες - Ραδιοζεύξεις - Ραντάρ

ΜΕ

4

0

4

8

16

8

 

 

2 από τα παρακάτω 5

 

 

 

 

 

 

 

4

Η/Ν Μετρήσεις - Αισθητήρια & ΗΜΣ

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

 

5

Συστήματα Ήχου

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

 

6

Οπτικές Επικοινωνίες

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

 

7

Μικροηλεκτρονική - VLSI

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

 

8

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Ευφυή Δίκτυα

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά

16

0

12

28

60

30

 

Θ: Θεωρία (Ώρες)

Α: Ασκήσεις Πράξης (Ώρες)

Ε: Εργαστήριο (Ώρες)

ΩΔ: Ώρες Διδασκαλίας

ΦΕ: Φόρτος Εργασίας (Ώρες)

ECTS: Πιστωτικές Μονάδες

ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής

ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας

ΔΟΝΑ: Μάθημα Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας-Ανθρωπισμού

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226