7ο Εξάμηνο

#

Μάθημα

Θ

Α

Ε

ΩΔ

ΦΕ

ECTS

Ιστοσελίδα Μαθήματος

1

Δίκτυα Η/Υ

ΜΕ

3

0

2

5

11

6

 

2

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικ. Δίκτυα

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

 

3

Μικροκύματα

ΜΕ

4

0

2

6

14

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 από τα παρακάτω 3

 

 

 

 

 

 

 

4

Μικροελεγκτές - Ενσωματωμένα Συστ.

ΜΕ

3

0

2

5

11

6

5

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα

ΜΕ

3

0

2

5

11

6

 

6

Ναυτιλιακά Ηλεκτρονικά & Επικοινωνίες

ΜΕΥ

3

0

2

5

11

6

 

 

1 από τα παρακάτω 3

 

 

 

 

 

 

 

7

Συμπίεση & Κωδικοποίηση Δεδομένων

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

 

8

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου

ΜΕ

2

0

2

4

8

4

 

9

Διαδίκτυο των Αντικειμένων

ΜΕΥ

2

0

2

4

8

4

 

 

Συνολικά

16

0

10

26

58

30

 

Θ: Θεωρία (Ώρες)

Α: Ασκήσεις Πράξης (Ώρες)

Ε: Εργαστήριο (Ώρες)

ΩΔ: Ώρες Διδασκαλίας

ΦΕ: Φόρτος Εργασίας (Ώρες)

ECTS: Πιστωτικές Μονάδες

ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής

ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας

ΔΟΝΑ: Μάθημα Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας-Ανθρωπισμού

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226