Εμφάνιση # 
ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εξέταση εργαστηρίου Δομημένος Προγραμματισμός
Επαναξέταση του εργαστηρίου Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
Επαναξέταση του εργαστηρίου Οπτικές Επικοινωνίες
Επαναληπτική εξέταση Networks-Lab 6/7/18
Επαναληπτική εξέταση Java-lab 6/7/18
ΣΑΕ – Βαθμοί Α εξεταστικής
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Ν ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ &ΗΜΣ
«Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος – Εργαστήριο»
«ΣΑΕ – Εργαστήριο»
«Σχεδίαση RF – Εργαστήριο»
Εξέταση Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Ι
Εξέταση Εργαστηρίου Μικροελεγκτών και Ενσωματωμένων Συστημάτων
Ορθή Επανάληψη - Εργαστήριο "Κεραίες - Ραδιοζέυξεις - Ραντάρ"
Εργαστήριο Τεχνολογία Εξαρτημάτων & Σχεδίαση PCB επαναληπτική εξέταση
Επαναλληπτική Εξέταση Εργαστήρια "Συστήματα Ήχου" & "Ηλεκτρονικά ΙΙ"
Εργαστήριο Ναυτιλιακά Ηλεκτρονικά και Επικοινωνίες
Εργαστήριο Μικροκύματα
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226