Κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφομένων φοιτητών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Σ.Τ.ΕΦ.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

 

Οι φοιτητές των οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. καλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως με την αστυνομική τους ταυτότητα (ή εναλλακτικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους με εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), από την Πέμπτη 09.11.2017 έως την Πέμπτη 16.11.2017 και ώρες: 10:00-13:00 για να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αρ.158978/Ζ1/27.09.2016 και αρ.164061/Ζ1/02.10.2017 εγκυκλίους του ΥΠΕΘ για τις μετεγγραφές, αναγράφονται στην αίτηση μετεγγραφής του κάθε αιτούντα, την οποία πρέπει να εκτυπώσει και να καταθέσει στην Γραμματεία του Τμήματος.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226