ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

Το Φροντιστήριο Φυσικής θα γίνεται Πέμπτη 15-17 και 17-19 στην αίθουσα ΖΒ009.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226