ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων (9ο και άνω) οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επαρκώς το Εργαστήριο «Μετρήσεων» ή το Εργαστήριο «Αισθητηρίων», αλλά δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό, όπως προσέλθουν σε επανεξέταση αυτού την Τρίτη 13/2/2018 και ώρες 11-13, στο χώρο του εργαστηρίου. για επανεξέταση.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226