Δήλωση θέματος πτυχιακής εργασίας

Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών όσοι φοιτητές επιθυμούν να αναλάβουν θέμα πτυχιακής εργασίας κατά το τρέχον εξάμηνο  πρέπει να το δηλώσουν με αίτηση τους στη γραμματεία μέχρι την ολοκλήρωση των διορθωτικών δηλώσεων μαθημάτων.

 

Δήλωση θέματος πτυχιακής εργασίας μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία ισοδυναμεί με έναρξή της  στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226