Αλλαγή ώρας στα μαθήματα “ΗΝ Μετρήσεις-Αισθητήρια” και “Οπτικές Επικοινωνίες”

Τα μαθήματα  “ΗΝ Μετρήσεις-Αισθητήρια” και “Οπτικές Επικοινωνίες” του ΣΤ Εξαμήνου της Τρίτης 27-2-2018 μετατίθενται εκτάκτως και μόνο για την ημέρα αυτή, από τις ώρες 9:00-11:00 και 11:00-13:00 στις ώρες 17:00-19:00 και 19:00-21:00 αντίστοιχα την ίδια ημέρα (αίθουσα ΖΒ-009). 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226