«ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ RF – Εργαστήριο»

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Εργαστήριο καλούνται στο 1ο εργαστηριακό μάθημα την Πέμπτη 1/3/2018 ως εξής:

1.       Οι εγγεγραμμένοι στα Τμήματα Πέμπτης 9-11 και 11-13, θα προσέλθουν για 1ο μάθημα όλοι μαζί στις 9.00.

2.       Οι εγγεγραμμένοι στα Τμήματα Πέμπτης 13-15 και 15-17, θα προσέλθουν για 1ο μάθημα όλοι μαζί στις 11.00

Προσοχή: Θα γίνει κανονικό μάθημα με απουσίες και όχι ενημέρωση.

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226