ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ

Την Τετάρτη 7/3/2018 και την Παρασκευή 9/3/2018 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το Εργαστήριο των Μετρήσεων και το Εργαστήριο των Αισθητηρίων καθώς και οριστικοποίηση των Τμημάτων παρακολούθησης.

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα θα πρέπει να προσέλθουν την ώρα Δήλωσης του εργαστηρίου. Όσοι δεν έχουν δηλώσει στην γραμματεία ώρα (λίστα αναμονής) θα πρέπει να προσέλθουν και αυτοί στο Αντίστοιχο τμήμα προτίμησης ή σε κάποιο από τα 2ωρα της Τετάρτης 15-17 / 17-19 / 19-21 ή Παρασκευής 15-17 / 17-19 για οριστικοποίηση του Τμήματος τους.

Προσοχή! Οι Φοιτητές που έχουν δηλώσει το Εργαστήριο των Αισθητήρων θα πρέπει να προσέλθουν σε κάποια από τις παραπάνω ώρες (Τετάρτης 7/3 & Παρασκευής 9/3) για την ενημέρωση και οριστικοποίηση των τμημάτων και όχι την Δευτέρα που είναι η ώρα του εργαστηρίου.

Η παρουσία των φοιτητών σε κάποιο από τα παραπάνω 2ωρα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226