ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

Το μάθημα στο εργαστήριο Ηλεκτρονικά Ι ξεκινάει την Δευτέρα 05.03.2018. Κάθε φοιτητής θα παρακολουθήσει στο τμήμα που έχει γραφτεί.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226