ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οι εγγεγραμμένοι στο εργαστήριο Γραμμές Μεταφοράς να προσέλθουν την Τρίτη 6/3 στο εργαστήριο τις ώρες των τμημάτων τους ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Οι φοιτητές του τμήματος Τρίτη 9-11 να προσέλθουν στις 10:00. Όσοι βρίσκονται σε λίστες αναμονής να προσέλθουν τις ιδιες ώρες, όσο νωρίτερα μπορούν.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226