Παρουσίαση από την Oracle Academy με θέμα «Θέσεις εργασίας του μέλλοντος στον Κλάδο Πληροφορικής»

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα ΖΒ002 και ώρα 13:00 -15:00, στο πλαίσιο του μαθήματος «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός» του Β΄ Εξαμήνου, οι προσκεκλημένοι Σπύρος Βάλσαμος και Ελένη Τσιπά από την εταιρεία Oracle Hellas θα μιλήσουν για τις «Θέσεις εργασίας του μέλλοντος στον Κλάδο Πληροφορικής». Συγκεκριμένα θα παρουσιάσουν την αγορά της Πληροφορικής σήμερα, την αξία των πιστοποιήσεων και τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Τέλος θα γίνει αναφορά στο Oracle Academy στο οποίο συμμετέχει και το ίδρυμά μας.
 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226