«ΣΑΕ Θεωρία – ΠΡΟΟΔΟΣ»

«Η πρόοδος στο μάθημα ΣΑΕ-Θεωρία (υποχρεωτική, 3 μονάδες) θα δοθεί τη Δευτέρα 30/4/2018 ώρα 9:00-11:00 π.μ., στην αίθουσα ΖΒ001.

Ύλη: μέχρι και Κριτήριο Ευστάθειας  Διαγράμματος Bode – Χωρίς σημειώσεις.

Παρακαλείστε να μην έρθετε καθυστερημένοι, η εξέταση θα αρχίσει στις 9:00 π.μ.»

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226