Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF (Εργαστήριο)

Την Πέμπτη 3/5/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί νέα εργαστηριακή άσκηση, αλλά θα διδαχθεί το Β μέρος της ύλης του εργαστηρίου (Κυκλώματα διαμόρφωσης-αποδιαμόρφωσης ΑΜ και Ραδιοφωνικός Δέκτης ΑΜ), στην αίθουσα ΖΒ-010 και σε δύο (2) μόνο δίωρα: 09:00-11:00 και 11:00-13:00.

Παρακαλούνται οι φοιτητές των τμημάτων 13:00-15:00 και 15:00-17:00 να έρθουν ειδικά αυτή την Πέμπτη στα δύο πρωινά δίωρα 9:00-11:00 και 11:00-13:00, αντίστοιχα, για να παρακολουθήσουν το μάθημα.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226