ΑΝΑΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

Η θεωρία του μαθήματος Ηλεκτρονικα Ι στις 15/05 αναβάλλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντος. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα αναπληρωσης του.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226