ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Η 2η πρόοδος του εργαστηριακού μαθήματος Γραμμές Μεταφοράς θα εξεταστεί τηνΤετάρτη 6/6

17:00-19:00 στις αίθουσες ΖΒ001 και ΖΒ002

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226