Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (εργαστήριο)

Το εργαστήριο Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες θα ολοκληρωθεί ως εξής:

 

Τμήμα Τρίτης 11-13 Ομάδα Β --> Τρίτη 5/6, 11-13, Άσκηση 8

Τμήμα Τρίτης 13-15 Ομάδα Β --> Τρίτη 5/5, 13-15, Άσκηση 7

Τμήμα Τρίτης 13-15 Ομάδα Α --> Τρίτη 5/5, 13-15, Άσκηση 8

Τμήμα Τρίτης 13-15 Ομάδα Β --> Τετάρτη 6/6 11-13, Άσκηση 8

Αναπληρώσεις: Τετάρτη 11-13, 13-15.

 

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11-13.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226