«ΣΑΕ-Εργαστήριο-Εξέταση»

«Η εξέταση στο Εργαστήριο ΣΑΕ θα γίνει την Τετάρτη 6/6/2018, στην  αίθουσα ΖΒ-208, στο δίωρο που είναι γραμμένος ο κάθε φοιτητής.

Πρέπει να φέρετε το Project σε έντυπη μορφή (γραμμένο είτε με το χέρι είτε σε κειμενογράφο).

Στο εξώφυλλο πρέπει να αναφέρεται το μάθημα, το εξάμηνο, το όνομά σας και ο αριθμός μητρώου σας.

Στην εκτύπωσή σας θα έχετε εισάγει και τις οθόνες από τα λογισμικά που χρησιμοποιήσατε  (συστήματα και κυματομορφές).

Η εξέταση θα γίνει ατομικά στον Η/Υ και θα περιλαμβάνει την προσομοίωση ενός συστήματος αντίστοιχου με εκείνο του Project

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226