Ορθή Επανάληψη - Εργαστήριο "Κεραίες - Ραδιοζέυξεις - Ραντάρ"

Η επαναληπτική εξέταση για το Εργαστήριο "Κεραίες - Ραδιοζέυξεις -
Ραντάρ" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018, ώρες
15:00-17:00, στην αίθουσα ΖΒ208.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226