«ΣΑΕ – Εργαστήριο»

B εξεταστική ΚΑΙ Επαναληπτικοί: Τρίτη 3/7/2018, στις 9.00-11.00 π.μ., στην αίθουσα ΖΒ-208

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226