Επαναληπτική εξέταση Java-lab 6/7/18

Η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Ιουλίου, στο εργαστήριο ΖΒ208, τις ώρες 1-3μμ.

Εξεταστέα ύλη είναι όλες οι ενότητες σε DrJava.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226