Ενημέρωση φοιτητών για το νέο πρόγραμμα σπουδών

Καλούνται οι φοιτητές των πρώην Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. την Τρίτη 18.09.2018 και ώρα 14:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της  Πανεπιστημιούπολης 2 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  για ενημέρωσή τους σχετικά με το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226