"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Αισθητηρίων & Μετρήσεων

Τα Εργαστήριο των Αιασθητηρίων και το Εργαστήριο των Μετρήσεων θα
ξεκινήσει την Εβδομάδα από 13/3/2017."

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226