ΣΑΕ ΘΕΩΡΙΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ

(1)     Το μάθημα ΣΑΕ (θεωρία) της Τετάρτης 26/4/2017 (9:00-11:00) αναβάλλεται.

(2)    Η πρόοδος στο μάθημα ΣΑΕ (Θεωρία) θα δοθεί την Παρασκευή 28/4/2017, ΖΒ-002, 09:00-11:00 πμ,

σε όλη την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι και την Παρασκευή 7/4/2017 (Ευστάθεια – Κριτήρια Ευστάθειας).

Υπενθυμίζεται ότι η πρόοδος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και συμμετέχει κατά 30% στον τελικό βαθμό της θεωρίας.

Λυμένα παλιά θέματα για μελέτη μπορείτε να βρείτε στο

http://rangoussi.teipir.gr/index.php/2016-02-22-22-24-34/2016-02-22-22-00-32/2016-02-22-22-21-06/2016-12-19-16-48-45

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226