Εργαστήριο Κεραιών – Ραδιοζεύξεων – Ραντάρ

Την Παρασκευή 28/4 θα πραγματοποιηθεί ενδιάμεση εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις:

  1. Επίδραση Εδάφους στην Ασύρματη Διάδοση
  2. Υπολογισμός Συντελεστή Απωλειών Διάδοσης
  3. Συνθήκες Οπτικής Επαφής και Απώλειες Διάθλασης
  4. Παθητικοί Ανακλαστήρες και Απώλειες Περίθλασης

Επίσης, την ίδια ημέρα θα παραδοθούν οι εργαστηριακές εκθέσεις για τις 4 προαναφερόμενες εργαστηριακές ασκήσεις. Επισυνάπτονται οδηγίες για τη συγγραφή των εργαστηριακών εκθέσεων.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226