«Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF – Εργαστήριο»

«Η Β εξέταση εαρινού 2016-17 για το εργαστήριο RF θα γίνει Δευτέρα 3/7/2017, ώρα 9:00-11:00, γραπτώς, στην αίθουσα ΖΒ-001.

1.       Επαναληπτικοί παλαιότερων ετών: Θα εξεταστούν σε ΟΛΗ την ύλη.

2.       Όσοι παρακολούθησαν ΕΠΑΡΚΩΣ (δεν απορρίφθηκαν από απουσίες) κατά το τρέχον εξάμηνο:

(a)    Όσοι έχουν μη προβιβάσιμο ( < 5.0) τελικό βαθμό στο εργαστήριο στην Α εξεταστική περίοδο: επιλέγουν αν θα εξεταστούν σε όλη την ύλη ή μόνο στο 3ο τεστ.

(b)   Όσοι έχουν προβιβάσιμο (>= 5.0) τελικό βαθμό στο εργαστήριο, αλλά είτε δεν προσήλθαν στο 3ο τεστ, είτε έλαβαν στο 3ο τεστ βαθμό <= 1.7: εξετάζονται μόνο στην ύλη του 3ου τεστ (Υπερετερόδυνος ραδιοφωνικός δέκτης AM), [μόνο εφόσον επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας].

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226