ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών όσοι φοιτητές επιθυμούν να αναλάβουν θέμα πτυχιακής εργασίας κάτα το τρέχον εξάμηνο  πρέπει να το δηλώσουν με αίτηση τους στη γραμματεία μέχρι την ολοκλήρωση των διορθωτικών δηλώσεων μαθημάτων στις 18.10.2017.

 

Δήλωση θέματος πτυχιακής εργασίας μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία ισοδυναμεί με έναρξή της  στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226