ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - CAD & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει για πρώτη φορά το εργαστήριο να προσέλθουν στην αίθουσα ΖΒ111 την Παρασκευή 20/10 και ώρα 10:00 για την εγγραφή τους σε τμήματα

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226