Ερευνητικά Εργαστήρια

Εντός του Τμήματος έχουν θεσμοθετηθεί τα παρακάτω τρία Ερευνητικά Εργαστήρια (ΦΕΚ 1041 Β΄/03-06-2015). Τα Εργαστήρια συγκροτήθηκαν διοικητικά και λειτούργησαν ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

 

  1. Εργαστήριο Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Electronics and Computer Technologies Lab)
  2. Εργαστήριο Επικοινωνιών και Δικτύων (Communications and Networks Lab)
  3. Εργαστήριο Ευφυών Τεχνολογιών, Α.Π.Ε. και Ποιότητος (Smart Technologies, R.E.S. and Quality Lab)

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226