Ερευνητικά προγράμματα

Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης  περιόδου 2000-2013

 

Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. & Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων)

Ερευνητικά Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ/ΕΚΤ και Εθνικούς Πόρους

Ερευνητικά Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

Συμμετοχή σε Προγράμματα Διεθνούς Κινητικότητας και Ανταλλαγών

 

 

Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης περιόδου 2014-2020

 

 

Ερευνητικό πρόγραμμα "ETexWeld: Welding of E-Textiles for Interactive Clothing", E.C. HORIZON 2020, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)-2014.

 • Αντικείμενο του έργου είναι ο συνδυασμός των τεχνολογιών των συγκολλήσεων, της κλωστοϋφαντουργίας, των ηλεκτρονικών και της πληροφορικής με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων δομών ηλεκτρονικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (e-textiles) που ενσωματώνουν γραμμές μεταφοράς, αισθητήρες, ενεργοποιητές, μικροεπεξεργαστές, εξατομικευμένους αλγορίθμους, υπολογιστική επί του σώματος και ανατροφοδότηση από τους τελικούς χρήστες, ώστε να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς την ανάπτυξη διαδραστικών ενδυμάτων.

 

 • Χρηματοδότηση: E.C. HORIZON 2020-E.U.1.3.3
 • Προϋπολογισμός έργου: 913,500 € (max) / ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.: 112,500 € (max)
 • Διάρκεια: 1/1/2015 – 31/12/2018 (48 μήνες)
 • Συντονιστής Φορέας: Istanbul Technical University, Turkey.
 • Εταίροι:
 1. Technological Education Institute of Piraeus (PUAS), Hellas
 2. ENSAIT, France
 3. KIVANC, TR
 4. TEXNOLOGIES FOTONIKON KAI HLEKTRONIKON SYSTHMATVN AE TMET , EL
 5. UNIVERSITY OF MANCHESTER, UK
 6. UNITED MEDICAL INNOVATION LTD, UK
 7. HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, CN
 8. TAIWAN TEXTILE RESEARCH INSTITUTE, TW
 9. KINGS METAL FIBER TECHNOLOGIES, TW
 10. INLAS, Slovenia
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.: Καθ. Σ. Βασιλειάδης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
 • Project Website: http://cordis.europa.eu/project/rcn/194179_en.html

 

 

Ερευνητικό πρόγραμμα "TRILLION: TRusted, CItizen-LEA coILaboratIon over sOcial Networks", E.C. HORIZON 2020, FCT-14-2014.

 • Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας ανοιχτής, ευέλικτης και ασφαλούς πλατφόρμας για την προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας πολιτών και των αξιωματικών εφαρμογής του νόμου. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν εγκληματικές δραστηριότητες, ύποπτη συμπεριφορά και περιστατικά, καθώς και να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, βοηθώντας τα όργανα επιβολής του νόμου μέσω της ενεργής συμμετοχής τους σε δράσεις προστασίας των πολιτών. Από την άλλη πλευρά, η χρήση της πλατφόρμας θα επιτρέψει στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να ανιχνεύσουν επικίνδυνες καταστάσεις και συμβάντα επεισόδια με πιο αποτελεσματικό τρόπο, και με καλύτερη επίγνωση των συνθηκών που επικρατούν. Τέλος θα επιτρέψει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία των σωμάτων ασφαλείας και των διασωστών, και τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους προς όφελος των πολιτών.

 

 • Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, H2020-FCT-14-2014
 • Προϋπολογισμός έργου: 4,263,408 € / ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.: 280,500 €
 • Διάρκεια: 1/19/2015 – 31/8/2018 (36 μήνες)
 • Συντονιστής Φορέας: Engineering Ingegneria Informatica, Italy.
 • Εταίροι:
 1. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Italy
 2. Technological Educational Institute of Piraeus (PUAS), Hellas
 3. Foundation for Research and Technology, Hellas
 4. ATOS, Spain
 5. INOV Inesc Inovação - Instituto de Novas Tecnologias, Portugal
 6. Mid Sweden University, Sweden
 7. University of Greenwich, U.K.
 8. XLAB, Slovenia
 9. Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, U.K.
 10. Dutch Institute for Technology, Safety & Security, The Netherlands
 11. Leece Municipality, Italy
 12. Ministério da Justiça – Polícia Judiciária, Portugal

 

 • Project Scientific Coordinator: Αναπλ. καθ. Χ. Πατρικάκης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Project website: http://trillion-project.eng.it/

 

 

 

Ερευνητικό πρόγραμμα "STORM: Safeguarding Cultural Heritage through Technical and Organisational Resources Management”, E.C. HORIZON 2020, DRS-11-2015, no 700191.

 • Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη συστήματος για την προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από περιβαλλοντολογικούς και κλιματολογικούς κινδύνους. Ειδικότερα το έργο στοχεύει να αναπτύξει κρίσιμα εργαλεία λήψης αποφάσεων και να τα διαθέσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά που είναι εκτεθειμένη στην κλιματική αλλαγή και σε φυσικούς κινδύνους. Θα παρέχεται έτσι η καινοτόμος δυνατότητα βελτίωσης των υπαρχουσών διαδικασιών σε τρεις συγκεκριμένους τομείς: Πρόληψη, Παρέμβαση, Πολιτικές-προγραμματισμός-διαδικασίες.
 • Χρηματοδότηση: E.C. HORIZON 2020 – FCT-14-2014
 • Προϋπολογισμός έργου: 7,297,875 € / ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.: 480,000 €
 • Διάρκεια: 1/5/2016 – 30/4/2019(36 μήνες)
 • Συντονιστής Φορέας: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Italy.
 • Εταίροι:
 1. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Italy
 2. INOV Inesc Inovação - Instituto de Novas Tecnologias, Portugal
 3. Foundation for Research and Technology, Hellas
 4. Technological Educational Institute of Piraeus (PUAS), Hellas
 5. Resiltech, Italy
 6. Soprintendenza Speciale Per il Colosseo il Museo Nazionale Romano e l’area Archaeologica di Roma, Italy
 7. Università della Tuscia, Italy
 8. Kpeople ltd, U.K.
 9. University of Stuttgart, Germany
 10. Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Italy
 11. Mellor Heritage Trust, U.K.
 12. Sparta Technologies, UAE
 13. Salford University (Archaeology, Climatology), U.K.
 14. Nova Conservacao, Portugal
 15. Troiaresort – Investimentos Turísticos S.A., Portugal
 16. Portuguese General Direction of Cultural Heritage, Portugal
 17. Município de Grândola – Serviço Municipal de Proteção Civil, Portugal
 18. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Austria
 19. Ephorate of Antiquities of Rethymno, Hellenic Ministry of Culture, Education and Religious Affairs, Hellas
 20. Bogazici University, Turkey
 • Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.: Αναπλ. καθ. Χ. Πατρικάκης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

 

 

 

 

Ερευνητικό πρόγραμμα "CT-AudioLink: Improving aural cultural links between different lingual communities in Thrace", E.C. EEA FM 2009-2014.

 

 • Αντικείμενο του έργου CT-AudioLink είναι η ανάπτυξη διακοινοτικών δεσμών επικοινωνίας μέσω της τεχνολογίας μέσω της παροχής μίας κοινής πλατφόρμας, με τη μορφή ιστοσελίδας και εφαρμογής smartphones, για τα σημαντικά στοιχεία της προφορικής και γραπτής παράδοσης των τριών κυρίων γλωσσικών κοινοτήτων (Ελληνική, Πομακική, Τουρκική) που συνυπάρχουν στην Θράκη (όπως ορίζονται από τα αντίστοιχα γλωσσικά χαρακτηριστικά τους). Η έρευνα εστιάζει στις κοινές ακουστικές πτυχές των παραδόσεων και θα επιτρέψει τη διαπολιτισμική ακουστική παρουσίαση, αναφορά και πρόσβαση σε σημαντικά ευρήματα των αντίστοιχων κοινοτήτων, όπως εκδηλώνεται από τις παραδόσεις τους σε τραγούδια, νανουρίσματα, παραμύθια και τελετουργικές ψαλμωδίες, τραγούδια του γάμου κτλ. Ως συνέπεια του έργου, σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία αυτών των διαφορετικών γλωσσολογικών παραδόσεων θα γίνουν εύκολα προσβάσιμα κι ως εκ τούτου απευθείας επικοινωνήσιμα, βελτιώνοντας την κατανόηση μεταξύ αυτών των κοινοτήτων και συνεπώς την κοινωνική συνοχή.
 • Χρηματοδότηση: E.C. EEA FM 2009-2014 (European Economic Area Financial Mechanism), Priority sector “Diversity, inequalities and social inclusion”, Programme Area: GR07 – Academic Research, μέσω της ΓΓΕΤ.
 • Προϋπολογισμός έργου: 200,000 € / ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.: 66,000 €
 • Διάρκεια: 25/8/2015 – 24/8/2016 (12 μήνες)
 • Συντονιστής Φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Εταίροι:
 1. ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (πρώην ΤΕΙ Πειραιά)
 2. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.: Αναπλ. καθ. Στ. Ποτηράκης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
 • Project webpage: http://audio.teipir.gr

 

 

 

Ερευνητικό πρόγραμμα "BriteGreen: Energy Autonomous Smart Greenhouse”, ΕΣΠΑ 2007-2013, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας.

 • Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη του πρώτου παγκοσμίως γυάλινου θερμοκηπίου με ενεργειακά θετικό ισοζύγιο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) για γυάλινο περίβλημά του. Η δομή BriteGreen θα παράγει ενέργεια (από τον ήλιο) που θα υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για τη λειτουργία του θερμοκηπίου και θα παρέχει αυτή την περίσσεια ενέργεια στο δίκτυο. Στα πλαίσια του έργου, θα διερευνηθούν επίσης τα πρόσθετα οφέλη για την ανάπτυξη των φυτών από τη χρήση του γυαλιού DSSC: Το χρώμα του φωτός που προκύπτει μετά το φιλτράρισμα του φωτός από το DSSC γυαλί έχει δειχθεί ότι για να απωθεί ορισμένους πληθυσμούς εντόμων που επηρεάζουν την απόδοση των καλλιεργειών που φυτεύονται σε θερμοκήπια. Επιπλέον, μια καινοτόμα πλατφόρμα παρακολούθησης και λειτουργίας θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί, που θα αποτελείται από μια σειρά ασύρματων έξυπνων αισθητήρων - όπως π.χ. για θερμοκρασία, πίεση, φως, υγρασία και η αγωγιμότητα υποστρώματος, υγρασία του αέρα, θρεπτικό διάλυμα pH - ενεργοποιητών και ευφυών κόμβων, προκειμένου να επιτευχθούν οι ιδανικές συνθήκες στο θερμοκήπιο καθώς και η βέλτιστη χρήση της παραγόμενης ενέργειας, του νερό και των λιπασμάτων. Ο τελικός στόχος του έργου είναι η δραστική μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας του θερμοκηπίου, αυξάνοντας παράλληλα την απόδοση των καλλιεργειών που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους για τα τροφίμων / λουλούδια παράγονται και σημαντικά λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω του αρνητικού ίχνους CO2 από τη λειτουργία του θερμοκηπίου που θα κατασκευαστεί με την τεχνολογία μας. Η συμμετοχή του AEI Πειραιά T.T. εστιάζεται στην πλατφόρμα παρακολούθησης και λειτουργίας, καθώς και στην ολοκλήρωση των καινοτομιών σε ένα λειτουργικό πρωτότυπο θερμοκήπιο.

 

 • Χρηματοδότηση E.C. – European Social Fund & Υπουργείο Ανάπτυξης / ΓΓΕΤ / ΕΣΠΑ 2007-13, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα».
 • Προϋπολογισμός έργου: 1.668.992,68€ / ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.: 97,750.00 €.
 • Διάρκεια: 15/10/2013 – 30/10/2015 (25 μήνες)
 • Ανάδοχος: ECOSUN E.Π.Ε., Ελλάς
 • Φορείς Υλοποίησης:
 1. Brite Hellas A.E.,
 2. ΒLUEdev Α.Ε. (νυν Meazon Α.Ε.),
 3. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής,
 4. ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE, Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων,
 5. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας,
 6. ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (πρώην ΤΕΙ Πειραιά).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.: επίκ. καθ. N.-A. Τάτλας, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
 • Project Website: http://www.agreri.gr/el/node/99

 

 

 

 

Ερευνητικό πρόγραμμα "SAVELEC: Safe control of non cooperative vehicles through electromagnetic means”, E.C. FP7-SECURITY-2011.1.4-2.

 • Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος εκπομπής ηλεκτρομαγνητικού παλμού (EMP) υψηλής ισχύος σε μικροκυματικές συχνότητες (HPM) για την αναχαίτιση μη συνεργαζόμενου οχήματος και την προστασία ευαίσθητων εγκαταστάσεων / χώρων από το όχημα. Στόχος είναι να επιβραδυνθεί ή και να ακινητοποιηθεί το όχημα ενώ κινείται, με παρεμβολή στα ηλεκτρονικά συστήματά του, χωρίς μηχανική βλάβη και κυρίως χωρίς βλάβη ή έκθεση σε κίνδυνο του οδηγού και των επιβατών. Η ανάπτυξη γίνεται υπό την αυστηρή τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια ατόμων και οχημάτων καθώς και για τις ακτινοβολίες και την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.
 • Χρηματοδότηση E.C. FP7-SECURITY-2011.
 • Προϋπολογισμός έργου: 4.279.995,56 € / ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.: 806.668,00 €.
 • Διάρκεια: 1/1/2012 – 30/6/2016 (54 μήνες)
 • Συντονιστής Φορέας: Institute of the Technological Applications through Advanced Communications (ITACA), Spain (2014-2016: IMST Gmbh, Germany)
 • Εταίροι:
 1. Polytechnic University of Valencia, Spain
 2. Deutsches Zentrum Fuer Luft-und raumfahrt EV, Germany
 3. MBDA France S.A, France
 4. IMST Gmbh, Germany
 5. Technological Education Institute of Piraeus (PUAS), Hellas
 6. BCB Informática y Control S.L, Spain
 7. Statens Vag-Och Transportforskningsinstitut, Sweden
 8. Otoo-Vov-Guericke-Universitat Magdeburg, Germany
 9. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Slovak Republic
 10. Hellenic Aerospace Industry S.A., Hellas
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.: Kαθ. Στ. Σαββαϊδης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Project Website: http://savelec-project.eu/

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

 • Τήλ: +30-210-538-1225
 • Fax: +30-210-538-1226