Αποχωρήσαντα μέλη

Μέλη του Τμήματος που έχουν αποχωρήσει απο την υπηρεσία


1

Ρίζος Ρίζος

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

2

Τσιτομενέας Στέφανος

Καθηγητής

3

Παπαδάκη Μαρία

Καθηγήτρια Εφαρμογών

4 Καρατζάς Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών

5

Κόγιας Γεώργιος

Καθηγητής

6

Μαντάς Φώτιος

Καθηγητής Εφαρμογών

7

Ιγγλέσης Κυριάκος (†)

Καθηγητής Εφαρμογών

8

Δημητρακόπουλος Γεράσιμος

Καθηγητής Εφαρμογών

9

Κοκκώνης Χριστόδουλος (†)

Καθηγητής Εφαρμογών

10

Αλεξανδράκης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής

11

Δαφνής Σπυρίδων

Καθηγητής

12

Αλεξανδράκης Αντώνιος

Καθηγητής Εφαρμογών

13

Τσιλίκουνας Γεώργιος

Καθηγητής Εφαρμογών

14

Μαϊτός Δημήτριος

Καθηγητής Εφαρμογών

15

Σιδηράς Λάζαρος

Καθηγητής Εφαρμογών

16

Τελιόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής Εφαρμογών

17

Καρακασιλιώτης Νικόλαος

Καθηγητής

18

Ζίγκηρης Κων/νος

Καθηγητής

19

Καπετανάκης Στυλιανός (†)

Καθηγητής Εφαρμογών

20

Μελάς Παναγιώτης

Καθηγητής

21

Σταυρουλάκης Βασίλειος

Καθηγητής

22

Πετράκης Στυλιανός

Καθηγητής

23

Λεώνης Παναγιώτης (†)

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

24

Τζενεβράκης Κων/νος (†)

Καθηγητής Εφαρμογών

25

Σερβετάς Ευάγγελος

Καθηγητής

26

Τζιάμπαζη Βασιλική

Επίκουρη Καθηγήτρια

27

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Καθηγητής

28

Τσαγάκης Εμμανουήλ (†)

Καθηγητής

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226