Βραβεία Μιχαήλ Αναστασιάδη

Η Συνέλευση του Τμήματος της 04.07.2013 απεφάσισε τη θεσμοθέτηση δύο βραβείων που θα απονέμονται κάθε χρόνο κατά την τελετή απονομής των πτυχίων:

 

α. Το "Βραβείο Μιχαήλ Αναστασιάδη καλύτερης επίδοσης" που θα απονέμεται στον πτυχιούχο με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου για την δεδομένη σειρά αποφοίτησης.

 

β. Το "Βραβείο Μιχαήλ Αναστασιάδη καλύτερης πτυχιακής εργασίας" που θα απονέμεται στον πτυχιούχο που εκπόνησε την καλύτερη πτυχιακή εργασία στη δεδομένη σειρά αποφοίτησης, με βάση την κρίση της επιτροπής πτυχιακών εργασιών του τμήματος."

 

 

 

Ακαδημαϊκό Έτος Βραβείο Καλύτερης Επίδοσης Βραβείο Καλύτερης Πτυχιακής Εργασίας Ορκωμοσία
2013-2014 Βοσκόπουλος Σεραφείμ 
Γαζής Φώτιος Μάιος 2014
2014-2015 Τουμανίδης Λάζαρος Ρήγας Ευάγγελος Μάρτιος 2015
2015-2016      

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226