Αντικείμενο και Αποστολή

Γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος


Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής καθώς και τις εφαρμογές της σε διατάξεις και συστήματα κάθε είδους που περιέχουν ηλεκτρονικά στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πεδία των ηλεκτρονικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιών, των βιομηχανικών ηλεκτρονικών και αυτοματισμών, της πληροφορικής και των δικτύων Η/Υ.

 

Αποστολή του Τμήματος

 • Αποστολή του Τμήματος είναι κατ' αρχήν η παροχή σύγχρονης και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον τομέα της Ηλεκτρονικής και των εφαρμογών της, μέσω προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που στηρίζονται τόσο στη θεωρητική διδασκαλία όσο και στην πρακτική εργαστηριακή άσκηση. Πέραν της παροχής ενός στέρεου υπόβαθρου τεχνικών γνώσεων στο αντικείμενο, και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, τα προγράμματα σπουδών στοχεύουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των σπουδαστών καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους συνείδησης.

 

 • Επίσης αποστολή του Τμήματος είναι η συστηματική υποστήριξη και ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας, με στόχο την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα της Ηλεκτρονικής και των εφαρμογών της. Το Τμήμα παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο αντικείμενό του και επιδιώκει την εκπαιδευτική, ερευνητική και αναπτυξιακή συνεργασία με συγγενή Τμήματα ή Σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείμενα.

 

 • Τέλος αποστολή του Τμήματος είναι η οργανωμένη διασύνδεση και αλληλεπίδραση με τις μονάδες παραγωγής ή / και παροχής υπηρεσιών στο αντικείμενο και τους συναφείς επαγγελματικούς φορείς, με στόχο την διαρκή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και τη δια βίου εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται η θέση των αποφοίτων στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση δίνεται στην προετοιμασία της ευρωπαϊκής επαγγελματικής προοπτικής των αποφοίτων, μέσα από προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών (σύστημα ECTS) και συνεργασιών.

 

Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του Τμήματος, πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, διαθέτει τις γνώσεις και την πρακτική εμπειρία ώστε να μπορεί επιτυχώς να δραστηριοποιηθεί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνολόγους στα παρακάτω αντικείμενα:

 

 1. Αναλογικά / ψηφιακά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, διατάξεις, συστήματα και όργανα μέτρησης,
 2. Τηλεπικοινωνίες εν γένει (ενσύρματες και ασύρματες, μικροκυματικές-κινητές-δορυφορικές-οπτικές) καθώς και επικοινωνία ψηφιακών δεδομένων,
 3. Ηλεκτρονικά Ισχύος, Βιομηχανικά ηλεκτρονικά και αυτοματισμοί, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Μηχατρονικά Συστήματα,
 4. Οπτικοακουστικά συστήματα και εγκαταστάσεις, Ραδιοτηλεόραση, Επεξεργασία Ήχου και Εικόνας / Πολυμέσα,
 5. Τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δίκτυα υπολογιστών, Διαδίκτυο και υπηρεσίες πληροφορικής, Εφαρμογές Τηλεματικής, 
 6. Αισθητήρια, μετρήσεις και συστήματα συλλογής δεδομένων, Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων,
 7. Μικροηλεκτρονική, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Δομές υλικού (hardware),
 8. Βιοϊατρικά ηλεκτρονικά, βιοϊατρική τεχνολογία και επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων, 
 9. Συστήματα προστασίας και πυρασφάλειας, Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας,
 10. Ηλεκτρονικά συστήματα τεχνολογιών περιβάλλοντος, Ηλεκτρονικά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Στα αντικείμενα αυτά και στους αντίστοιχους τομείς, ο απόφοιτος του Τμήματος θα μπορεί να αναλαμβάνει υπεύθυνα:

 

 1. Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση των αντίστοιχων συστημάτων, διατάξεων ή εξοπλισμού,
 2. Χειρισμό, έλεγχο, επίβλεψη, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, 
 3. Οργάνωση και επίβλεψη παραγωγής, συναρµολόγησης ή κατασκευής, 
 4. Εκπόνηση τεχνικών / οικονοµοτεχνικών µελετών, µελετών σκοπιµότητας και καταλληλότητας καθώς και πραγματογνωμοσυνών,
 5. Πιστοποίηση, έλεγχο ποιότητας και Η/Μ συµβατότητας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων,
 6. Ίδρυση, οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων,
 7. Παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
 8. Σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων τεχνολογικής έρευνας για την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας.

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

 • Τήλ: +30-210-538-1225
 • Fax: +30-210-538-1226