ΔΙΑΛΕΞΗ

(Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009)

“Multifunctional Materials in Future Engineering Applications” 
Dr. Elias SIORES, 
Centre for Materials Research and Innovation, (Director & Professor) 
The University of Bolton , Manchester , UK


 

Το αντικείμενο αφορά νέα, πολυλειτουργικά υλικά και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους, σημερινές και μελλοντικές.

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226